Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Vesimittarin lukeman ilmoitus -rajapinta

Rajapinta tarjoaa ohjelmalisen väylän vesimittarin lukeman ilmoittamiseksi. Vesimittari ja sopimus tunnistetaan yhdistelmällä sopimusnumero - asiakasnumero - vesimittarin numero. Käytännössä ohjelmallinen ilmoitus vastaa perinteistä postitse lähetettyä vesimittarin lukeman ilmoitusta. Kullekin HSYn vesimittarille tulee ilmoittaa lukema vähintään kerran vuodessa. Rajapinnan kautta mittarille on mahdollista ilmoittaa lukema kerran kuukaudessa, jolloin veden käyttötilastot on saatavissa HSY:n eRaportti-palvelusta tarkemmalla tasolla. Vesilaskutuksessa laskutuksen tasaus tehdään kuitenkin vain kerran vuodessa.

1 - Rajapinnan käyttöehdot

Rajapinnan käyttö on sallittu sekä ei-kaupalliselle että kaupalliselle käytölle, eikä sen käytöstä peritä maksua. Käyttöehto on voimassa toistaiseksi ja HSY varaa oikeuden muuttaa sitä ennalta ilmoittamatta. Testiympäristön käyttö on vapaata ja esimerkkisanomasta löytyy testiympäristön Api-avain. Tuotantokäyttöä varten järjestelmäkohtainen avain on saatavissa sähköpostitse osoitteesta raisa.visti@hsy.fi.

2 - Julkaisuhistoria

3 - Rajapinnan tarjoamat palvelut

3.1 - Rajapinnan tila

Palvelu palauttaa rajapinnan tilan. Kun palvelu toimii normaalisti, rajapinta palauttaa sanoman runko-osassa tekstin OK. Virhetilanteen yhteydessä sanoman vastauksen runko-osa alkaa tekstillä WARN tai FAIL ja runko-osan loppu sisältää vapaana tekstinä hieman tarkempaa tietoa virhetilanteesta.

3.1.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://lukemat.hsy.fi:8443/vesimittari/rest/v1/status/
 • TUOTANTO: https://lukemat.hsy.fi/vesimittari/rest/v1/status/
 • (Suora linkki viimeisimpään versioon ilman versionumeroa: .../rest/status/)
Metodi GET

3.1.4 - Esimerkkisanoma tilakyselyn testaamiseksi.

3.2 - Rajapinnan versio

Palvelu palauttaa rajapinnan version.

3.2.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://lukemat.hsy.fi:8443/vesimittari/rest/v1/version/
 • TUOTANTO: https://lukemat.hsy.fi/vesimittari/rest/v1/version/
 • (Suora linkki viimeisimpään versioon ilman versionumeroa: .../rest/version/)
Metodi GET

3.2.4 - Esimerkkisanoma versiokyselyn testaamiseksi.

3.3 - Vesimittarinlukeman ilmoittaminen

Palvelulla ilmoitetaan sopimuksen vesimittarin tai vesimittareiden juoksevat lukemat. Vesimittarin laskurin lukemasta huomioidaan kokonaisia kuutiometrejä osoittava lukema. Laskurin etunollia ei lisätä lukeman eteen, eikä osakuutiometrejä näyttävien punaisten osoittimien asennolla ole merkitystä. Palvelu laskee mittausjakson kulutuksen ilmoitetun lukeman sekä viimeksi ilmoitetun lukeman erotuksesta. Jos sopimuksella on useampi mittari, tulee kaikki mittarit lukea samana päivänä ja ilmoittaa mittareille lukema samassa sanomassa.

Kuukauden ensimmäisten kuuden päivän aikana ilmoitetut lukemat huomioidaan edellisen kuukauden laskutuksessa. Lukeman ei kuitenkaan tarvitse ole tasan kuun viimeiseltä tai ensimmäiseltä päivältä. Esimerkiksi 25.11. luettu ja ajoissa ilmoitettu lukema aiheuttaa sen, ettei marraskuun arviolaskutuksessa laskuteta erikseen 26.11.-30.11. ajanjaksoa.

Kuukauden kuluessa ilmoitetusta lukemasta seuraa aina tasauslasku, joka lähtee ilmoittamista seuraavana arkipäivänä. Kuukauden 6. arkipäivä on hyvä takaraja ilmoittaa kuunvaihteen lukema, jos haluaa välttyä arviolaskuilta.

Sopimuksen vesimittareiden numerot voi tarkistaa asiakas- ja sopimusnumerolla mittarilukemanilmoituksen www-lomakkeen avulla (TESTIYMPÄRISTÖ). Viimeisimmät tiedot löytyvät vain tuotantoympäristöstä. Päästäksesi tuotantoympäristöön, poista osoitteesta portti 8443.

3.3.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://lukemat.hsy.fi:8443/vesimittari/rest/v1/reading/store/
 • TUOTANTO: https://lukemat.hsy.fi/vesimittari/rest/v1/reading/store/
Metodi POST
Headers Content-type: application/json;charset=UTF-8
Api-avain
 • TESTI: HSYTEST01_12gWSDuocGj4tP8qGHJKu31mbEjwIusfdnHzehq7
 • TUOTANTO: Katso kohta Rajapinnan käyttöehdot
Rajoitukset
 • Vesimittarille tulee ilmoittaa korkeintaan yksi lukema kuukaudessa.
 • Testiympäristössä mittarinlukemat eivät päivity aktiivisesti sopimuksen tietoihin, koska ympäristössä ei ajeta aktiivisesti päivityksen tekevää eräajoa. Näin ollen esim. edellisen onnistuneen ilmoituksen päivämäärä ei välttämättä päivity, ja samalla päivämäärällä voi ilmoittaa lukeman monta kertaa.
 • Lukemienilmoitusrajapinnassa on rajoitus maksimiliikenteelle, joka tulee huomioida mm.:
  • Lukemia ei tulisi ilmoitta heti ensimäisellä sekunnilla kuun vaihteen jälkeen, vaan olisi hyvä hieman viivästää ilmoittamista, jottei liian moni järjestelmä ilmoita lukemia samalla hetkellä.
  • Ilmoitettaessa eräajolla usean sopimuksen lukemat kerralla, on perättäiset ilmoitukset hyvä tallentaa sarjassa muutamalla sekunnilla viivästettynä vs. useammalla säikeellä samaan aikaan, koska rajapinnassa saattaa olla muutakin liikennettä samanaikaisesti.
 • Tällä hetkellä kello 01-05 välille asettuu varmistusten aiheuttama kannan huoltokatko, joka ei normaalisti kestä pitkään.06-07 ajetaan päivitysajo, joka saattaa haitata rajapinnan toimintaa.
 • Testiympäristössä tulee huomioida, että osalla sopimuksista lukemailmoitukset saattavat epäonnistua testidatassa esiintyvien poikkeamien johdosta. Testiympäristössä on melko ajantasaiset, mutta vanhat, tuotannosta kopioidut tiedot.
Validointi
 • Rajapinta validoi annettujen parametrien muodon ja tarkistaa mm. annetun vesimittarin löytymisen.
 • Annetun lukeman ja sopimuksen tietojen oikeellisuus arvioidaan sopimuksen tietoja ja viimeksi ilmoitettua lukemaa vasten. Epäuskottavat lukemat hylätään tai välitetään asiakaspalvelun hyväksyttäväksi.
 • Rajapinta palauttaa ilmoituksen tiedoissa olevista virheistä kenttäkohtaisesti loppukäyttäjälle esitettävissä olevan virheilmoituksen sekä teknisistä virheistä suppeamman teknisen virheen.

3.3.2 - Pakolliset tiedot

Ajantasaiset tunnistetiedot saa mm. sopimuksen laskulta. Vuosien saatossa tunnisteissa on tapahtunut konversioita järjestelmäpäivitysten myötä ja näitä ei ole välttämättä päivitetty asikkaiden toimialajärjestelmiin. Jos lukemailmoitus ei mene läpi, tunnistetiedot kannattaa tarkistaa viimeisimmältä laskulta tai vesimittarin luentapyynnöltä.

Sopimuksen vesimittarit voi hakea mittarinlukemailmoituksen www-lomakeen avulla. Linkki palveluun löytyy tämän osion johdantokappaleesta.

Testiympäristössä tulee huomioida se, että ympäristön tiedot saattavat olla osin vanhentuneita. Viimeiset kohdistustestit on sujuvinta ajaa tuotantoa vasten dry-run-lipulla.

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
apiKey Api-avain Merkkijono HSYTEST01_1...7 Rajapinnan käyttöön vaadittava järjestelmäkohtainen tunnus. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.
id Tapahtuma-id Merkkijono 10-100 merkkiä 20160401-001 Rajapinnan kutsujan muodostama yksilöllinen tunniste, jolla ilmoitustapahtuma ja sanoma voidaan tunnistaa lähettävässä sekä vastaanottavassa järjestelmässä. Rajapinta estää tunnuksen avulla lyhyellä aikavaälillä tehtävät tuplalähetykset. Käytetyt tunnisteet tallennetaan muistinvaraisesti, eli pitkällä aikavälillä ei tule luottaa siihen, että saman tunnuksen uudelleenkäyttö estetään. Tunniste voi olla esimerkiksi kuluvan hetken aikaleima tai yhdistelmä ilmoituspäivämäärästä sekä sopimuksen ja mittareiden tunnuksista.
customerNumber Asiakasnumero Merkkijono, numeroita 10-100 merkkiä 123456 Asiakkaan vesitoimialajärjestelmän asiakasnumero. Numero löytyy esimerkiksi vesilaskulta.
contractNumber Vesisopimuksen numero Merkkijono, 1-10 numeroa 123456 Asiakkaan vesisopimuksen numero. Numero löytyy esimerkiksi vesilaskulta.
usageLocationNumber Vesisopimuksen numero Merkkijono, 1-10 numeroa 123456 Asiakkaan käyttöpaikan numero. Poistumassa käytöstä! 2020 alkaen tulisi käyttää asiakasnumero+sopimusnumero-yhdistelmää. Käyttöpaikkanumeron kanssa tulee käyttää vanhaa ennen 2020 voimassa ollutta asiakasnumeroa.
submitterInformation Ilmoittajan tiedot Merkkijono, 3-50 merkkiä Ilkka Ilmoittaja, 555 5555 55 Ilmoittajan yhteystiedot, kuten ilmoittajan nimi ja puhelinnumero tai ilmoittavan järjestelmän vastuuhenkilön sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Tietoja käytetään virhetapausten tai virheellisten kirjausten selvittämiseen.
readingDate Luentapäivä Merkkijono, pp.kk.vvvv 01.01.2016 Mittarien luentapäivä. Päivämäärä tulee olla viimeksi kuluneen kolmen kuukauden sisällä.
readingList Sopimuksen vesimittarit Lista Kaikille sopimuksen vesimittareille tulee ilmoittaa uusi lukema samalle päivällä ja samassa sanomassa. Voit käyttää mittarilukeman ilmoituksen www-lomaketta sopimuksen mittarinumeroiden tarkistamiseksi. Linkki palveluun tämän osion johdantokappaleessa.
  meterNumber Mittarin numero Merkkijono, 1-20 merkkiä, [A-zA-Z0-9]* H123456 Vesimittarin numero. Numero löytyy esimerkiksi vesilaskulta. Vanhempien vesimittareiden stanssatut vesimittarinumerot eivät ole välttämättä ajan tasalla.
  reading Mittarin lukema Kokonaisluku 99999 Vesimittarin juokseva lukema kokonaisina kuutiometreinä. Lukeman etunollia ei lisätä lukeman eteen. Osakuutiometrejä näyttävien punaisten osoittimien asennolla ei ole merkitystä mittaria luettaessa. Palvelu laskee mittausjakson kulutuksen ilmoitetun lukeman sekä viimeksi ilmoitetun lukeman erotuksesta. Palvelu osaa huomioi myös esimerkiksi mittarin lukeman ympäripyörähtämisen.

3.3.3 - Vapaaehtoiset täydentävät tiedot virhetapausten tai virhekirjausten selvittämistä varten.

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
tooLargeReadingWarningDisabled Ohita varoitus Totuusarvo true Jos edellisestä lukemasta laskettu kulutus ylittää 9999m3, annetaan tästä tallennuksen estävä varoitus. Jos kohteelta on jäänyt ilmoitus tekemättä pitemmän aikaa, poikkeuksellisen ison lukeman voi käydä ilmoittamassa käsin www-lomakkeen kautta. Joillekin kohteille raja on automaattisesti liian tiukka ja varoituksen voi ohittaa asettamalla tooLargeReadingWarningDisabled-lipun arvoksi true.
language Virheilmoitusten kieli Merkkijonovakio FINNISH Rajapinnan palauttammisssa virheilmoituksissa käytettävä kieli. Tuetut kielet ovat FINNISH, SWEDISH, ENGLISH. Kieli voidaan jättää antamatta, jolloin oletuksena käytetään suomenkieltä.
customerName Asiakkaan nimi Merkkijono, 3-50 merkkiä Veikko Vesi Asiakkaan nimi virhetapausten tai -kirjausten selvittämistä varten. Voidaan jättää antamatta.
addressStreet Käyttöpaikan osoite Merkkijono, 3-100 merkkiä Esimerkkitie 1 Käyttöpaikan tiedot virhetapausten tai -kirjausten selvittämistä varten. Voidaan jättää antamatta.
addressPostalCode Käyttöpaikan postinumero Merkkijono, 5 numeroa 00100 Käyttöpaikan tiedot virhetapausten tai -kirjausten selvittämistä varten. Voidaan jättää antamatta.
addressPostOffice Käyttöpaikan postitoimipaikka Helsinki Merkkijono, 1-50 merkkiä Käyttöpaikan tiedot virhetapausten tai -kirjausten selvittämistä varten. Voidaan jättää antamatta.

3.3.4 - Lisätoiminnot

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
dryRun Kuivaharjoittelu true Totuusarvo Sanoman tallentamista voi kuivaharjoitella testissä sekä tuotannossa lisäämällä sanomaan dryRun-parametrin arvolla true.

Vaihtoehtoisesti kuivaharjoittelun voi suorittaa lisäämällä urlin loppuun "dry-run"
(esim: https://lukemat.hsy.fi:8443/vesimittari/rest/v1/reading/store/dry-run)

3.3.5 - Esimerkkisanomat joilla voi testata mittarinilmoituspalvelua. Tuotantokäyttöä varten ole yhteydessä HSY:hyn. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.