Helsingin seudun ympäristöpalvelut
eRaportin tilastorajapinta

Rajapinta tarjoaa ohjelmalisen väylän jäte- ja vesikulutustietojen hyödyntämiseen. Tietoja voi hakea rajapinnasta eRaportissa muodostetuilla koontiraporttitunnuksilla. Raporttitunnusten kanssa tulee huomioida, että tuotanto- ja tuotantotesti-ympäristöihin on kuhunkin omat koontiraporttitunnuksensa. Tuotantotesti-ympäristön koontiraporttien hallinta tapahtuu samaan tapaan eRaportti-sovelluksen kautta kuin tuotantoympäristössä.

Halutut kohteet lisätään ensin eRaportissa koontiraportille ja tämän jälkeen koontiraportin API-osiosta voidaan noutaa oikeat REST-osoitteet, joilla tiedot voi noutaa JSON-muodossa.

Siirry tästä tuotantotesti-ympäristön eRaportti sovellukseen

1 - Rajapinnan käyttöehdot

Rajapinnan käyttö on sallittu sekä ei-kaupalliselle että kaupalliselle käytölle, eikä sen käytöstä peritä maksua. Käyttöehto on voimassa toistaiseksi ja HSY varaa oikeuden muuttaa sitä ennalta ilmoittamatta. Testiympäristön käyttö on vapaata ja tällä sivulla esitetystä esimerkkisanomasta löytyy testiympäristön Api-avain. Tuotantokäyttöä varten järjestelmäkohtainen avain on saatavissa sähköpostitse osoitteella raisa.visti@hsy.fi.

2 - Julkaisuhistoria

3 - Rajapinnan tarjoamat palvelut

3.1 - Rajapinnan tila

Palvelu palauttaa rajapinnan tilan esim. automaattista valvontaa tai virheen etsintää varten. Kun palvelu toimii normaalisti, rajapinta palauttaa sanoman runko-osassa tekstin OK. Virhetilanteen yhteydessä sanoman vastauksen runko-osa alkaa tekstillä WARN tai FAIL ja runko-osan loppu sisältää vapaana tekstinä hieman tarkempaa tietoa virhetilanteesta.

3.1.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/status/
 • TUOTANTO: https://raportit.hsy.fi/report/rest/v1/status/
 • (Suora linkki viimeisimpään versioon ilman versionumeroa: .../rest/status/)
Metodi GET

3.1.4 - Esimerkkisanoma tilakyselyn testaamiseksi.

3.2 - Rajapinnan versio

Palvelu palauttaa rajapinnan version.

3.2.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/version/
 • TUOTANTO: https://raportit.hsy.fi/report/rest/v1/version/
 • (Suora linkki viimeisimpään versioon ilman versionumeroa: .../rest/version/)
Metodi GET

3.2.4 - Esimerkkisanoma versiokyselyn testaamiseksi.

3.3 - Kulutustietorajapinta

Kulutustiedot voidaan noutaa rajapinnasta kuukausittain tai vuosittain jaksotettuna. Sanoma voi sisältää kerrallaan yhden tai usean kohteen kulutustiedot. Lisäksi voidaan valita sisällytetäänkö sanomaan jäte- ja/tai vesitiedot.

Usean kohteen tietoja haetaessa rajapintakutsun voi tehdä pollaus-tyyppisesti kahdessa vaiheessa tai suoraan yhdellä kutsulla. Isommille listoille suosittelemme kaksivaiheista noutoa, koska muuten kutsun suoritusaika venyy pitkäksi. Pollaus-menetelmällä raportin muodostus käynnistetään ensin yhdellä kutsulla ja tämän jälkeen jäädään pollaamaan listan valmistumista. Raportti voidaan ladata, kun rajapinta ilmoittaa raporttiajon valmistumisesta.

Jätetiedot: Rajapinnassa esitetyt jätetiedot päivittyvät raporttikohteen laskutusrytmin mukaisesti, eli raportilla esitetyt jätetiedot perustuvat laskutuksen tietoihin. Näin ollen kohteiden tiedot päivittyvät rajapinnassa 1,2,4,6 tai 12 kuukauden jaksoissa.

Vesitiedot:Raportilla esiintyvät vesitiedot perustuvat laskutukseen ilmoitettuihin vesimittarilukemiin ja lukemien tarkkuus riippuu kunkin kohteen lukemienilmoitusrytmistä. Useissa kohteissa lukema ilmoitetaan ainoastaan kerran vuodessa. Lukemat on mahdollista ilmoittaa sähköisen rajapinnan kautta, jolloin ilmoitusrytmi voi olla kerran kuukaudessa.

Vesitilastoissa on vuodenvaihteeseen liittyvä poikkeuskäsittely, joka vuoden vaihtumisen jälkeen täydentää tilastot edellisvuoden lopun osalta arvioidulla kulutuksella. Tämä toiminto suoritetaan, jotta täydet vuodet olisivat heti vuoden vaihtumisen jälkeen keskenään vertailtavissa, eikä vasta sitten kun käyttöpaikalle saapuu seuraava ilmoitettu lukema. Eli esimerkiksi käyttöpaikalle, jolla viimeisin lukema on kesäkuulta:

Tämä menettely varmistaa sen, että täydet vuodet ovat keskenään vertailtavissa. Arvioitu kulutus täsmää pääsääntöisesti hyvin todellisen kulutuksen kanssa, ellei käyttöpaikassa ole esim. tehty remonttia tai käyttö on hyvin vaihtelevaa.

3.3.1 - Rajapinnan kutsuminen

Taulukoissa on esitetty erillään rest-kutsun perustiedot sekä varsinaiset kyselyosat yhden kohteen tai yhden koontilistan kohteiden tiedoille.

Kutsun tiedot

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/<kyselyosa>
 • TUOTANTO: https://raportit.hsy.fi/report/rest/<kyselyosa>
Metodi GET
Headers
 • Content-type: application/json;charset=UTF-8
 • X-API-KEY: HSYTEST51_9NOOzOv77pD4Mhx2Kgol86NFSdl9rpOPGNzlQ0A7
 • (Huom. X-API-KEY tulee olla isoilla kirjaimilla)
Api-avain
 • TESTI: HSYTEST51_9NOOzOv77pD4Mhx2Kgol86NFSdl9rpOPGNzlQ0A7
 • TUOTANTO: Katso kohta Rajapinnan käyttöehdot
Rajoitukset
 • Vesitiedot raportoidaan tällä hetkellä vain vuositasolla.
 • Jätteiden kulutustiedot raportoidaan kohteen laskutusrytmin tarkkuudella, eli kohteesta riippuen 1,2,4,6 tai 12 kuukauden jaksoissa.
 • Rajapinnan samanaikaisen liikenteen määrä on rajattu, joten palvelun vasteaika ja saatavuus vaihtelee kuormitustilanteen mukaan.
 • Saman raportin voi hakea korkeintaan kolmekertaa päivässä.
 • Testiympäristön tiedot vastaavat melko pitkälti tuotannon tietoja ja päivittyvät pääosin päivittäin. Täydelliset tiedot päivitetään tuotannosta testiympäristöön pari kertaa vuodessa.
 • Raporttitunnusten kanssa tulee huomioida, että tuotanto- ja tuotantotesti-ympäristöihin on kuhunkin omat raporttitunnuksensa. Listojen hallinta tuotantotestin eRaportti-sovelluksessa.

Kutsun osoiteen loppu yksittäiselle kohteelle

Yksittäisen kohteen tietojen noutaminen
Esimerkki https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/reporting/both/WT-MOCK-WATER-ID/WS-MOCK-WASTE-ID/YEARLY/fi
Jätetiedot <osoite>/v1/reporting/waste/{wasteServiceNumber}/{period}/{language}
Vesitiedot <osoite>/v1/reporting/water/{waterServiceNumber}/{period}/{language}
Jäte- sekä vesitiedot <osoite>/v1/reporting/both/{waterServiceNumber}/{wasteServiceNumber}/{period}/{language}

Kutsun osoiteen loppu koontilistalle

Koontilistan kohteiden tietojen noutaminen
Esimerkki Kaksivaiheista noutoa käytettäessä molemmissa kutsuissa pitää olla samat kutsuparametrit.
Raportin käynnistäminen:
https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/is-reporting-ready/both/list/MOCK-LIST-ID/YEARLY/fi/strict-fail
Raportin lataaminen
https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/reporting/both/list/MOCK-LIST-ID/YEARLY/fi/strict-fail
Jätetiedot <osoite>/v1/(reporting | is-reporting-ready)/waste/list/{listId}/{period}/{language}
Vesitiedot <osoite>/v1/(reporting | is-reporting-ready)/water/list/{listId}/{period}/{language}
Jäte- sekä vesitiedot <osoite>/v1/(reporting | is-reporting-ready)/both/list/{listId}/{period}/{language}

Poikkeuskäsittelyt

Kyselyille yhteiset poikkeuskäsittelyt
Esimerkki https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/v1/reporting/both/list/MOCK-LIST-ID/YEARLY/fi/mode-strict
Kaikki kyselyt <osoite>/<kyselyosa>/{mode}

3.3.2 - Kyselyosan parametrit

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
X-API-KEY Api-avain (Header) HSYTEST01_1...7 GET-sanoman otsikkotiedoissa X-API-KEY-kenttässä välitettävä tieto. Rajapinnan käyttöön vaadittava järjestelmäkohtainen tunnus. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.
wasteServiceNumber Jätepalvelun tunniste Merkkijono WSpjh7d...6fSf Koontiraportilta poimittu jätepalvelun tunnus. Tunnus on muodostettu kohteen koontiraportille lisäämisen yhteydessä, esimerkiksi jätelaskulta löytyvien tunnisteiden avulla. Tunnus ei näin ollen ole suoraan pääteltävissä laskulla esiintyvistä tunnisteista. Raportoitavat kohteet tulee siis ensin lisätä eRaporttipalvelun käyttöliittymässä koontilistalle, jotta niille saadaan raportointirajapinnassa käytettävät tunnisteet. Kohteiden tunnukset löydät koontiraportin API-osiosta.
waterServiceNumber Vesisopimuksen tunniste Merkkijono WTsdfsK...6sr0 Koontiraportilta poimittu vesisopimuksen tunnus. Tunnus on muodostettu kohteen koontiraportille lisäämisen yhteydessä, esimerkiksi vesilaskulta löytyvien tunnisteiden avulla. Tunnus ei näin ollen ole suoraan pääteltävissä laskulla esiintyvistä tunnisteista. Raportoitavat kohteet tulee siis ensin lisätä eRaporttipalvelun käyttöliittymässä koontilistalle, jotta niille saadaan raportointirajapinnassa käytettävät tunnisteet. Kohteiden tunnukset löydät koontiraportin API-osiosta.
listId Koontiraportin tunniste Merkkijono 896Ws7j7...qd73 Koontiraportin tunnisteen saa eRaportti-palvelun käyttöliittymästä. Se muodostetaan lisäämällä halutut kohteet koontiraportille.
period Raportointi jakso Merkkijono YEARLY Muodostettavan raportointijakson pituus MONTHLY = kuukausittainen tai YEARLY = vuosittainen. Tällä hetkellä ainoastaan jätetiedot noudattelevat jaksotusta. Vesitiedot raportoidaan aina vuositasolla.
language Kieli Merkkijonovakio fi Rajapinnan palauttammisssa koodistoarvoissa ja virheilmoituksissa käytettävä kieli. Tuetut kielet ovat fi=suomi sekä sv=ruotsi.
mode Poikkeuskäsittely Merkkijonovakio mode-strict Parametrillä mahdollistetaan poikkeuskäsittelyiden lisääminen rajapintaan. Poikkeuskäsittelyn asettaminen ei ole pakollista. Ilman poikkeuskäsittelyä puutteelliset kohteet jätetään pois tilastosta ja messages-virhelistaan lisätään varoitus kustakin puutteellisesta kohteesta.
 • mode-strict Tässä tilassa yksikin puutteellinen kohde keskeyttää ajon, jolloin moments-lista jää tyhjäksi ja viestin success-kentän arvoksi tulee false.

3.3.3 - Paluusanoman kentät

Esimerkki kaksivaiheisen noudon vastauksesta:

Esimerkki raporttisanomasta:

KENTTÄESIMERKKIARVO, KUVAUS
{ }

Sanoman kentät:

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
success Kutsun onnistuminen Totuusarvo true Sanoman muodostusta pidetään aina onnistuneena, jos kutsussa ei tapahdu järjestelmävirhettä. Jos annetuilla tunnuksilla ei löydy raporttikohdetta,
 • success=true,
 • messages-kenttä sisältää ilmoituksen siitä, ettei kohdetta löytynyt ja
 • moments-lista on tyhjä - ellei kyseessä ole koontilista ja muilla koontilistan tunnuksilla löytyi tilastoja.
Sivun alalaidasta löytyy esimerkki järjestelmävirheestä, jossa success=false.
messages Virheilmoitukset Merkkijonolista - Sanoma sisältää listan virheilmoituksia, jotka ovat muodostuneet yhden kohteen tai listan kohteiden tietojen haun yhteydessä. Virheilmoituksissa esiintyviä raporttitunnuksia vastaavien kohteiden tarkemmat tunnistetiedot voi käydä tarkistamassa käyttöliittymän API-osiosta, jotta tunnistaa mihin kohteeseen virhe liittyi.
moments Raporttijaksot Lista Tietue Raporttijaksot sisältää listanana vuosi- tai kuukausikohtaiset tilastot kaikille raporttikohteille, joille löytyy tilastoja kyseisellä jaksolla. Näin ollen kaikille jaksoille ei todennäköisesti löydy tilastoja kaikille kohteille. Lisäksi lista sisältää vain ne raporttijaksot, joille sisältyy tilastoja. Näin ollen esimerkiksi kuukausikohtaisissa tilastoissa on raporttijakso vain joka toiselle kuukaudelle, kun kohteiden laskutusjakso on 2kk.
moment Jakso Merkkijono "2003" tai
"2003-01"
Raporttijakso on vuosi tai vuosi sekä viivalla erotettuna kuukausi. Vesitilastot ovat tällä hetkellä saatavilla vain vuosittain tilastoituna, joten vaikka tilastointijaksoksi olisi valittu kuukausi, vesitilastojen raporttijakso on esim. 2013, vaikka sama vastaussanoma sisältäisi jätetilastoja jaksoille "2012-12", "2013-01", jne.
customers Raporttikohde Tietue - Jäte- ja vesikohteen yhdistelmän muodostama raportointikohde. Raportointikohde voi sisältää molempien sopimusten tiedot tai vain jäte- tai vesisopimuksen tiedot. Pääosin kuhunkin kiinteistöön liittyy yksi jätepalvelusopimus ja yksi vesisopimuskokonaisuus. Joissain tapauksissa kiinteistöön voi liittyä useampi vesi- tai jätesopimus, mutta näiden linkittäminen yhdeksi raportointikohteeksi ei ole palvelussa mahdollista.
address Kohteen nimi Merkkijono Esimerkkitie 1, 00100, Helsinki (55555 / BB111111111) Koontiraportilla kohteen nimenä käytettävä osoite, joka on yhdistelmä jäte- ja vesisopimuksen osoitteesta. Osoitteen perään on lisätty sulkeisiin vedenkäyttöpaikan tunnus sekä jätepalvelutunnus, tai viiva jos parista puuttuu toinen sopimus.
wasteContractNumber Jätepalvelutunnus Merkkijono BB111111111 Laskulla esiintyvä jätesopimuksen jätepalvelutunnus. Tunnusta voidaan käyttää raportoitavan tiedon kohdistamiseen kutsuvassa järjestelmässä. Tunnuksen käyttäminen kohdistamiseen on suositeltavampaa kuin osoitteen käyttäminen. Jätepalvelutunnuksella on muutama eri esitysmuoto, joten kutsuvassa järjestelmässä voidaan joutua tekemään triviaalimuunnos esitysmuotojen välillä.
waterUsageLocationNumber Käyttöpaikan numero Merkkijono 55555 Laskulla esiintyvä vesisopimuksen vedenkäyttöpaikan numero. Tunnusta voidaan käyttää raportoitavan tiedon kohdistamiseen kutsuvassa järjestelmässä. Tunnuksen käyttäminen kohdistamiseen on suositeltavampaa kuin osoitteen käyttäminen.
waterUsageLocationAddress Käyttöpaikan osoite Merkkijono Esimerkkitie 1 Vedenkäyttöpaikan osoite kuvastaa päävesimittarin sijaintia, ja näin ollen saattaa olla eri osoite kuin kiinteistön osoite tai jätteiden nouto-osoite. Tällä hetkellä käyttöpaikan osoite sisältää vain katuosoitteen ilman postinumeroa ja kaupunkia.
wasteCollectionAddress Nouto-osoite Merkkijono Esimerkkitie 1, 00100, Helsinki Jätteiden nouto-osoite kuvastaa jätepisteen sijaintia, ja näin ollen saattaa olla eri osoite kuin kiinteistön osoite tai vedenkäyttöpaikan osoite.
waste Jätetilastot Tietue - Lista jaksossa kerätyistä jätteistä. Jätetilastot sisältävät omina tietueinaan kerätyt "varsinaiset" jätelajit sekä Muut-jätelajin, johon koostetaan kertaluontoiset jätteet, kuten astian vierestä kerätyt jätesäkit. Jätelajien nimet tulevat koodistosta ja täsmäävät kodien nykyhetken arvoon. Näin ollen jätelajien nimet voivat muuttua tulevaisuudessa ja muutokset saattavat vaikuttaa myös aiempien vuosien jätelajien nimiin. Muutoksia koodistoarvoissa tapahtuu hyvin harvoin, jos koskaan. Uusien jätelajien lisääminen koodistoon on tavallisempaa.

Varsinaisia jätelajeja ovat:
 • Biojäte,
 • Biologinen jäte,
 • Energiajäte,
 • Kartonki,
 • Lasi,
 • Metalli,
 • Muovi,
 • Pahvi sekä
 • Sekajäte
Lisäksi muut sekalaiset jätelajit yhdistettynä jätelajiin:
 • Muut
water Vesitilastot Tietue - Lista vedenkulutuksen tiedoista. Tällä hetkellä saatavilla ainoastaan tieto "Vedenkulutus vuosittain".
type Tyyppi/Nimi Merkkijono Sekajäte Tilastoidun tiedon nimi, kuten sekajäte tai vedenkulutus vuodessa.
amount Määrä Merkkijono 1000 Merkkijonona esitetty kokonaisluku. Määrään liittyvä yksikkö löytyy omasta kentästään.
cost Kustannus Merkkijono 1000 Merkkijonona esitetty kokonaisluku. Kustannukseen liittyvä yksikkö löytyy omasta kentästään. Tällä hetkellä vesitilastoille ei ole saatavilla kustannustietoa.
amountUnit Määrän yksikkö Merkkijono Kg Määrän yksikkö. Tällä hetkellä mahdollisia yksiköitä ovat Kg (kilogrammaa), t (tonnia), m³ (kuutiometriä) sekä kpl (kappaletta).
costUnit Kustannuksen yksikkö Merkkijono 1000 Kustannuksen yksikkö. Tällä hetkellä ainoa mahdollinen yksikkö on EUR (euroa).

3.3.4 - Esimerkkisanomat joilla voi testata tilastorajapintaa. Tuotantokäyttöä varten ole yhteydessä HSY:hyn. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.

3.4 - Palvelukuvaustietorajapinta

Rajapinnasta on noudettavissa palvelukuvaustiedot koontiraportin jätepalvelusopimuksille. Yli neljä kohdetta sisältäville listoille listojen nouto tulee suorittaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään listan muodostus, ja toisessa vaiheessa noudetaan edellisen kutsun muodostamat palvelukuvaustiedot. Palvelukuvauksen tiedot voi noutaa uudestaan 12 tunnin välein.

Palvelukuvausten muodostaminen käynnistetään tekemällä GET-pyyntö käynnistysosoitteeseen. Kutsu ei vaadi Api-avainta.

Ensimmäinen pyyntö käynnistää palvelukuvausten muodostamisen kyseiselle koontilistalle, ja palvelu palauttaa koodin INIATED. Tämän jälkeen listan valmistumista voi seurata pollaamalla samaa osoitetta. Työn ollessa käynnissä, rajapinta palauttaa koodia PENDING. Rajapinta ilmoittaa työn valmistumisesta READY-koodilla. Jos palvelukuvaus ei valmistu useasta käynnistysyrityksestä huolimatta, tarkista koontiraporttitunnus, sillä käynnistäminen ei anna virhettä väärästä koontiraportitunnuksesta.

Palvelukuvausten lataaminen voidaan suorittaa käynnistämisen valmistuttua tai jos koontilistaan kuuluu alle viisi kohdetta, voidaan palvelukuvaukset ladata ilman esikäynnistystä.

Palvelukuvausten muodostuksen aikana on mahdollista esiintyä tietoliikennekatkoksia tai kohteiden tiedoissa voi olla virheitä, joilloin yksittäisen listan kohteen tietojen haku voi epäonnistua. Näissä tapauksissa kohteen jäteastioiden tilalla on tyhjä astiarivi ja messages-kentässä kerrotaan tietojen latauksen epäonnistuneen.

3.4.1 - Rajapinnan kutsuminen

Kutsun tiedot

Kutsun lähettäminen
Osoite
 • TESTI: https://raportit.hsy.fi:8443/report/rest/<kyselyosa>
 • TUOTANTO: https://raportit.hsy.fi/report/rest/<kyselyosa>
Metodi GET
Headers
 • Content-type: application/json;charset=UTF-8
 • X-API-KEY: HSYTEST51_9NOOzOv77pD4Mhx2Kgol86NFSdl9rpOPGNzlQ0A7
 • (Huom. X-API-KEY tulee olla isoilla kirjaimilla)
Api-avain
 • TESTI: HSYTEST51_9NOOzOv77pD4Mhx2Kgol86NFSdl9rpOPGNzlQ0A7
 • TUOTANTO: Katso kohta Rajapinnan käyttöehdot
 • Huom. listan muodostuksen käynnistäminen ei vaadi api-avainta.
Rajoitukset
 • Yli neljä kohdettava sisältävän koontilistan palvelukuvaukset on haettava kahdessa vaiheessa. kts. 3.4 kappaleen johdanto.
 • Listan muodostuksen käynnistäminen ei vaadi Api-avainmen käyttämistä.
 • Tiedot voi hakea uudelleen 12 tunnin välein.
 • Palvelukuvaustiedot saa ladattua vain jätepalveluille.

Kutsun osoiteen loppu koontilistan jätepalvelukuvauksille

Kyselyosa palvelukuvausten lataamiseksi
Palvelukuvausten muodostuksen käynnistäminen <osoite>/v1/is-details-ready/waste/{listId}/{language}
Palvelukuvausten latausosoite <osoite>/v1/details/waste/{listId}/{language}

3.4.2 - Kyselyosan parametrit

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
X-API-KEY Api-avain (Header) HSYTEST01_1...7 GET-sanoman otsikkotiedoissa X-API-KEY-kenttässä välitettävä tieto. Rajapinnan käyttöön vaadittava järjestelmäkohtainen tunnus. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.
listId Koontiraportin tunniste Merkkijono 896Ws7j7...qd73 Koontiraportin tunnisteen saa eRaportti-palvelun käyttöliittymästä. Se muodostetaan lisäämällä halutut kohteet koontiraportille.
language Kieli Merkkijonovakio fi Rajapinnan palauttammisssa koodistoarvoissa ja virheilmoituksissa käytettävä kieli. Tuetut kielet ovat fi=suomi sekä sv=ruotsi.

3.4.3 - Paluusanoman kentät

Palvelukuvausten muodostuksen käynnistys -kyselyn vastaukset

Esimerkkivastaussanoma palvelukuvausten latauspyynnölle:

KENTTÄESIMERKKIARVO, KUVAUS

Sanoman kentät:

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
statisticsDetails Lista koontiraportin kohteiden palvelukuvauksista. Lista Rajapinnan vastaussanoma koostaa yhteen koontilistan jätepalvelutunnuksille suoritettujen palvelukuvauspyyntöhakujen vastaukset. Kohteiden palvelukuvaukset haetaan erillisillä pyynnöillä ja osa pyynnöistä voi epäonnistua toisistaan riippumatta. Epäonnistuminen saattaa johtua kohteen sopimuksen päättymisestä tai esimerkiksi satunnaisesta tietoliikennehäiriöstä kutsun suoritushetkellä.
messages - Merkkijonolista - Ei käytössä, aina tyhjä.
queryParameters Hakuparametrit Tiete - Pyynnön tekemisessä käytetyt parametrit, jossa serviceNumber on kohteen koontilistatunnus. wasteInvoice sekä postalCode on aina nolla, koska käytetään koontilistatunnusta. Created-aikaleima kertoo pyynnön valmistumishetken. Type on aina CUSTOMER_DETAILS.
wasteCustomerDetails Jätepalvelukuvaus Tietue - Palvelukuvaustiedot yhdelle jätepalvelulle.
waterCustomerDetails Vesipalvelukuvaus Tietue - Rajapinta ei tällä hetkellä tue vesikohteiden tietojen hakemista.
created Rajapintan kutsun valmistumishetki Merkkijono 2018-10-21T18:38:25.852+03:00 Kutsun suoritushetki
success Suorituksen onnistuminen totuusarvo true Kutsun suorituksen katsotaan onnistuneen, jos koontilista löytyy. Yksittäisen tai kaikkien palvelukuvausten nouto voi kuitenkin epäonnistua.

Jätepalvelukuvauksen kentät (wasteCustomerDetails):

Kenttä sanomassa Kentän nimi Muoto Esimerkki Kuvaus
serviceNumber Jätepalvelutunnus Merkkijono BB11111111 Kohten jätepalvelutunnus. Tunnusta voidaan käyttää raportoitavan tiedon kohdistamiseen kutsuvassa järjestelmässä. Tunnuksen käyttäminen kohdistamiseen on suositeltavampaa kuin osoitteen käyttäminen.
postalCode Postinumero Merkkijono 0 Tietoa ei näytetä rajapinnassa, joten arvo on aina 0.
invoiceNumber Laskun numero Merkkijono 0 Tietoa ei näytetä rajapinnassa, joten arvo on aina 0.
address Nouto-osoite Merkkijono Esimerkkitie 1, 00100, Helsinki Jätteiden nouto-osoite kuvaa jätepisteen sijaintia, ja näin ollen saattaa olla eri osoite kuin kiinteistön osoite.
collectionPoints Noutopisteet Lista tietueita - Lista sisältää tiedot kustakin nouto-osoitteen jätepisteestä ja niissä olevista astioista.
name Nimi Merkkijono - Jätepisteen nimi.
containers Jäteastiat Lista tietueita - Jätepisteessä olevat astiat.
collectionInterval Noutotiheys Merkkijono 1 krt/viikko to Astian noutotiheys.
wasteType Jätelaji Merkkijono Sekajäte Astian jätelaji.
containerSize Astian koko Merkkijono 100 l Astian koko.
containerCount Astioiden lukumäärä Merkkijono 1 Astioiden lukumäärä tässä jätepisteessä.
nextCollectionDate Seuraavan tyhjennyksen päivämäärä Merkkijono 29.10.18 Astian seuraavan tyhjennyksen päivämäärä
containerType Astian tyyppi Merkkijono astia Astian tyyppi, joka tulee yhdistää astian koko tietoon, esim. "100l" "astia"
containerOwner Astian omistaja Merkkijono 29.10.18 Astian omistaja on kiinteistö tai sitten astia on vuokra-astia.

3.4.4 - Esimerkkisanomat joilla voi testata tilastorajapintaa. Tuotantokäyttöä varten ole yhteydessä HSY:hyn. Katso lisätietoja kohdasta Rajapinnan käyttöehdot.